Referenser

Hotell & Restaurang, Storkök
Referens Startår Slutår
Ombyggnad Rosenlunds Herrgård 2016 2016
Sjuk- och tandvård
Referens Startår Slutår
Ombyggnad för ny läkarutbildning, Kalmar Länssjukhus 2016 2016
Hotell & Restaurang, Storkök
Referens Startår Slutår
Ut- och ombyggnad av Vimmery Stadshotell 2015 2015
Ombyggnad av Dalviksskolan storkök, Jönköping 2012 2012
Industri
Referens Startår Slutår
Ramprogram för Vimmerby Energi, Kraftvärmeverk 2012 2013
Skolor
Referens Startår Slutår
Nybyggnad av Eriksbergs Förskola, Jönköping 2012 2012
Brandlarm för Evahagen, Venhagen och Slättens Förskolor 2012 2012
LH Ingenjörsbyrå AB
 • Postadress

  LH Ingenjörsbyrå AB

  Box 138

  577 23 Hultsfred

 • Besöksadress

  LH Ingenjörsbyrå AB

  Stora Torget 1

  577 30 Hultsfred

 • Tel: 0495 - 124 00

  FAX: 0495 - 411 45

  E-post: info@lhab.se