Ombyggnation av Solbacka, Oskarshamn

Kategori: Äldreboende

Period: 2017-2018

Tar fram handlingar för ombyggnation av Solbackas äldreboende.

Kund: Oskarshamns kommun