Om LH Ingenjörsbyrå

LH Ingenjörsbyrå AB startades 1987 med målsättningen att leverera eltekniska konsulttjänster av hög kvalitet till rätt pris. Affärsidén är idag, 30 år senare densamma. Med vår specialistkompetens stärker vi våra uppdragsgivares organisation och arbetar tillsammans för att hitta goda tekniska lösningar. Idag kan vi erbjuda konsultation inom alla typer av eltekniska konsulttjänster för fastigheter och industri.

I våra åtaganden ingår alltid att utse lämplig kompetens och att vara en samarbetspartner genom hela projektet. Du ska som kund känna dig trygg med vårt erbjudande och förvänta dig att vi ligger i framkant med såväl teknisk kompetens, kundbemötande som engagemang.

LH ingenjörsbyrå sysselsätter idag 12 medarbetare och vi kan därför åta oss projekt av varierande storlek. I vår relativt lilla och platta organisation kan du förvänta dig högt till tak, stor vilja att göra skillnad och helt enkelt leverera lite mer än våra kollegor i branschen. Självklart följer vi med i utvecklingen och har de senaste hjälpmedlen för att lösa de utmaningar du söker hjälp med, välkommen!