Kontroll

Komplexa elanläggningar är vår vardag

Teknikutvecklingen har medfört att dagens elanläggningar blir mer och mer komplexa. För att säkerställa att din anläggning efter färdigställande svarar upp till de krav och förväntningar som beställaren har är det viktigt att under byggtiden ha en väl fungerande kontrollorganisation.

Under byggtiden står vi till tjänst med kvalitetskontroll och konstruktionskontroll. Vi hjälper också till vid konstruktionsändringar och står till tjänst med rådgivning under byggtiden. Vi kan även hjälpa till med fotodokumentation under byggtiden där vi erbjuder digitala datumsatta bilder på byggets utveckling.

Koll på läget?

Genom kontroll under byggtiden kan många frågor lösas innan de blivit ett problem. Du som byggherre eller beställare har också stor nytta av att våra specialister kontrollerar att bygget uppfyller kontraktet. Här kan du förvänta dig en stark vilja av att hjälpa till från oss. Vi är säkra på att våra tjänster inom kontroll långsiktigt är en bra investering, välkommen!