Energiutredning

Högre elpriser kräver åtgärder

Priserna på elmarknaden har stigit kraftigt de senaste åren. Det medför att investeringar och åtgärder för att minska elförbrukningen som tidigare kanske inte bedömts som lönsamma helt plötsligt kan vara det. Vi hjälper dig gärna att inventera din anläggning och hitta möjliga lösningar för att minska din elförbrukning.

Ofta kan man minska sin elförbrukning genom mycket enkla åtgärder som kräver små eller inga investeringar alls, vi hjälper dig att se över hur din anläggning fungerar och används. Tillsammans analyserar vi sedan möjligheterna att minska dina kostnader, vi tittar på allt från uppvärmning till belysning och de elutrustningar som används. Tänk på att även små besparingar kan bli mycket lönsamma med höga elpriser, och om elpriserna stiger ännu mer sparar du också mer på att redan nu införa de enklare besparingsåtgärder som kanske hittills känts mindre angelägna.

Energieffektivisering kan vara fördelaktigt på en rad områden. Förutom ekonomiska fördelar innebär ofta energieffektivisering bättre arbetsmiljö och förbättrad inomhuskomfort. Genom att arbeta aktivt med energifrågor kan din organisation bidra till hållbar utveckling vilket ofta ingår i organisationers miljöpolicy. Vi erbjuder en rad tjänster på området, bland annat:

  • Energikartläggning
  • Belysningsbesiktning
  • Kontroll av elektrisk utrustning
  • Energieffektiv konfiguration av datorutrustning
  • Teknisk rådgivning
  • Systemförslag och design av styrsystem för exempelvis belysning
  • Projektering av tekniska lösningar
  • Uppföljning
  • Dokumentation

Hör av dig till oss för en närmare diskussion om effektiv elanvändning och rådgivning!

Spara energi!

Vi hjälper dig gärna att se över dina elkostnader och föreslå lämpliga åtgärder.