Projektering

Toppmodern programvara – unika kundlösningar för alla behov

LH Ingenjörsbyrå använder sedan lång tid tillbaka AutoCad för att producera datorbaserade installationsritningar, schemor mm. Vi arbetar i toppmodern programvara för att kunna producera handlingar som svarar upp till allt större krav på funktion och flexibilitet hos datorframställda ritningar. Kundbehovet varierar och vi anpassar ritningar utefter respektive kunds dokumentationssystem och står vid behov till tjänst med rådgivning på området.

Med hjälp av egen plotter/kopieringsutrustning kan vi framställa handlingar för kunds räkning i alla volymer snabbt och kostnadseffektivt. Vi producerar även handlingar (exempelvis förfrågningsunderlag) på CD-ROM för de kunder som önskar det.

Vi projekterar bland annat kanalisation, kraft, belysning, teleteknik, brandlarm, inbrottslarm, passagesystem och data samt levererar en helhetslösning på aktuella objekt. Väljer du att engagera oss tidigt i ditt nästa projekt ger det oss goda möjligheter att i samråd med byggkonstruktörer och brukare ta fram en lösning som präglas av energieffektivitet, god funktionalitet och kostnadseffektivt underhåll. Sammantaget innebär detta för dig som beställare en anläggning som svarar upp till dina krav och som i tidigt skede anpassats till dina behov.

Är du elinstallatör och vill ha hjälp med upprättande av arbetshandlingar eller relationshandlingar på en totalentreprenad? Kontakta oss så lämnar vi fast pris på handlingar för ditt nästa objekt!

Genom åren har vi samlat på oss gedigen erfarenhet av projektering av olika typer av anläggningar, stora som små. För mer information, se vår lista med referensobjekt. Referensobjekten är några exempel på anläggningstyper som vi arbetat med de senaste åren. Har du behov av el-projektering? Hör av dig till oss!