Besiktning

Certifierad entreprenadbesiktningsman av SP certifieringVi har lång erfarenhet av besiktningsarbete inom de flesta anläggningstyper. Beroende på besiktningsuppdraget och kundens önskemål erbjuder vi en oberoende granskning av din anläggnings elsäkerhet och driftsäkerhet. Starkströmsföreskrifterna lägger ansvaret för elektriska anläggningars säkerhet och skick på dess innehavare, det vill säga den som råder och bestämmer över den aktuella anläggningen. Vi hjälper anläggningsinnehavare att uppfylla kraven på periodisk tillsyn genom våra besiktningsuppdrag. Entreprenadbesiktningar såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning och garantibesiktning utför vi på alla typer av elanläggningar.

Försäkringsbolag som verkar på den svenska marknaden kräver regelbunden revisionsbesiktning av elanläggningar på försäkringsobjekt av en viss storlek och typ. Besiktningen ska utföras av en besiktningsingenjör som är auktoriserad av Elektriska Nämnden. För att bli auktoriserad krävs att besiktningsingenjören har en gedigen utbildning och mångårig drifterfarenhet av elanläggningar inom såväl högspänning som lågspänningsområdet. Vi har auktoriserade besiktningsmän och utför revisionsbesiktningar.

Vi har lämpliga instrument och kan erbjuda de flesta elkrafttekniska kontrollmätningar som behövs i syfte att säkerställa elsäkerheten. Vi kan även kontrollera elmiljön på din arbetsplats, exempelvis säkerställa att magnetfältsnivåerna inte är onormalt höga och att belysningen är lämplig för arbetsuppgifterna. Vi utför också entreprenadbesiktningar av hela elsystemet i byggnader alternativt mindre delar vid ombyggnader och utökning.

Vår erfarenhet är att periodisk tillsyn av elanläggningar är ett effektivt sätt att minska risken för obehagliga överraskningar! Kontakta oss gärna om du har några frågor kring tillsynen av din elanläggning eller om det har blivit dags för revisionsbesiktning eller annan besiktning! Läs mer om hur du går till väga genom att klicka här.

Läs mer om elbesiktningar på Brandskyddsföreningens hemsida. 

Revisionsbesiktning?

Klicka här så berättar vi hur du går till väga!

Vi har auktoriserade besiktnings-ingenjörer som du hittar i Elektriska nämndens förteckning.

Elektriska Nämndens hemsida kan du även hitta mer information kring revisionsbesiktningar och objektregistret EN2010.

Besiktningsingenjörer auktoriserade av Elektriska Nämnden

LH Ingenjörsbyrå AB
 • Postadress

   

  LH Ingenjörsbyrå AB

  Rönnbärsgatan 4

  598 37 Vimmerby

 • Vimmerby

   

  Huvudkontor

  Sevedegatan 11

  598 37 Vimmerby

 • Linköping

   

  Hertig Karlsgatan 2

  582 21 Linköping

 • Växjö

   

  Videum Science Park

  Framtidsvägen

  351 96 Växjö

 •  

   

   

  Tel: 010 - 480 83 00

  E-post: info@lhab.se