Övriga tjänster

Vi hjälper dig gärna med fler tjänster

Hittar du inte den tjänst du söker på webbplatsen är du alltid välkommen att kontakta oss, nedan presenteras ytterligare några tjänster som vi arbetar med men som inte passar in under någon kategori.

Fältmätning

Vi hjälper dig utvärdera människors exponering för elektriska och magnetiska fält i din anläggning. Vi har god kompetens i såväl forskningsläget som metoder för att minska exponeringen. Vi diskuterar gemensamt möjlig reducering av fältexponering i förhållande till kostnader som detta kan medföra. Ibland är det möjligt att med enkla medel minska exponeringen för elektriska/magnetiska fält. En korrekt mätning kräver kunskaper om såväl instrumentets funktion som fältteori. Vi rekommenderar att använda försiktighetsprincipen som utgångspunkt i dessa frågor. Vi utför mätning och föreslår lämpliga åtgärder om du vill minska exponeringen för elektriska och magnetiska fält, välkommen med din förfrågan.

Jordtagsmätningar

Vi hjälper dig att mäta jordtagsresistanser på din anläggning. Mätning kan exempelvis vara aktuell om du har eller planerar att införskaffa reservkraft eller åskskyddssystem.

Belysningsbesiktning

En bra belysning är en förutsättning för bland annat bra inomhusklimat. Vi hjälper dig att kontrollmäta och utvärdera din belysning, en god arbetsplatsbelysning är nödvändig för ergonomin på arbetsplatsen. Modern belysning innebär dessutom ofta betydande energibesparingar. Läs mer om våra tjänster på energiområdet.

Byggarbetsmiljösamordning

Vi har certifierad personal för byggarbetsmiljösamordning i projekteringsskedet (BAS-P), vi kan därför bistå med kvalificerade hjälp med arbetsmiljöfrågor i projekteringsfasen för alla typer av projekt.

Något annat?

Vi hjälper gärna till inom ramen för vår kompetens och verksamhetsområde. Tack vare mångårig erfarenhet kan vi oftast vara behjälpliga. Vänd dig med förtroende till oss med din nästa förfrågan, skulle vi inte ha rätt kompetens för uppdraget hjälper vi dig ändå vidare!