Driftsättning

Tjänster inom driftsättning av flera system inom fastighetsautomation och säkerhet

DALI

Belysningsstyrning med DALI är en flexibel lösning i komplicerade belysningslösningar. Systemet möjliggör att välja fritt mellan vilka armaturer som ska lysa och hur mycket trots att de alla är sammankopplade gemensamt. Systemet bygger på att enskilda armaturer adresseras och får grupptillhörigheter med definierade driftlägen, så kallade scenarion. Vi hjälper dig med behovsanalys, systemförslag och driftsättning samt i förekommande fall projektering av lösningen. Vi programmerar och driftsätter DALI-system från de alla de ledande leverantörerna.

KNX

KNX-systemet är flexibelt och kan användas för fastighetsautomation och styrning i allt från villor till komplexa byggnader med varierade verksamheter. Styrkan är att en gemensam bussledning kan användas för att styra många funktioner, dessutom är systemet lätt att skala upp och anpassa efter behov. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och driftsättning av ditt nästa KNX-projekt, välkommen!

PLC

Vi arbetar med programmering och driftsättning av mindre automationslösningar med mikroPLC i fastighets- och industri-tillämpningar. Vi står för konstruktion och driftsättning av mindre automationslösningar med Crouzet Millenium-serien. En mikroPLC kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till mer komplicerade lösningar i mindre projekt.

Inbrottslarm

Vi hjälper till med driftsättning av mindre inbrottslarm, vi arbetar med godkänt material och utformar lösningen efter era behov. Observera att vi inte själva säljer materialet utan all installation och försäljning sker via elinstallatörer där vi kan bistå med själva driftsättningen, självklart bistår vi även med projektering och rådgivning.

Behöver du assistans?

Kontakta oss gärna inför din nästa driftsättning. Vi erbjuder kunniga specialister inom de områden vi verkar och hjälper gärna till. Alla styrsystem kräver en engagerad driftsättare för bästa resultat, vi erbjuder denna tjänst och tar dina önskemål på största allvar.