EX-klassning och ATEX

Behöver du en klassningsplan? Vi reder ut allt åt dig.

Vad är ATEX? De sk. ATEX-direktiven är två olika EU-direktiv vilka behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosiv atmosfär.

I verksamheter med brandfarliga gaser, vätskor eller damm där det finns risk för att explosionsfarlig atmosfär kan uppstå krävs speciell dokumentation. Ett steg i processen är att upprätta en klassningsplan som indelar verksamheten i riskområden. Klassningsplanen utarbetar vi tillsammans med verksamhetens förutsättningar som grund, vi hjälper också till med råd för konkreta anpassningar av installationer mm för att uppfylla de krav som följer av klassningsplanen. 

Anläggningar som ofta kräver klassningsplan är exempelvis lackeringsanläggningar, laboratorium och livsmedelsindustri. Är du osäker på om din anläggning skall klassas? Hör av dig till oss för en närmare diskussion, vi har lång erfarenhet av utarbetande av klassningsplaner och elinstallationer i anläggningar inom explosionsfarlig atmosfär.