EX-klassning och ATEX

EX-skyltI verksamheter med brandfarliga gaser, vätskor eller damm där det finns risk för att explosionsfarlig atmosfär kan uppstå krävs speciell dokumentation. Ett steg i processen är att upprätta en klassningsplan som indelar verksamheten i riskområden. Klassningsplanen utarbetar vi tillsammans med verksamhetens förutsättningar som grund, vi hjälper också till med råd för konkreta anpassningar av installationer mm för att uppfylla de krav som följer av klassningsplanen. 

Anläggningar som ofta kräver klassningsplan är exempelvis lackeringsanläggningar, laboratorium och livsmedelsindustri. Är du osäker på om din anläggning skall klassas? Hör av dig till oss för en närmare diskussion, vi har lång erfarenhet av utarbetande av klassningsplaner och elinstallationer i anläggningar inom explosionsfarlig atmosfär.

 

LH Ingenjörsbyrå AB
 • Postadress

   

  LH Ingenjörsbyrå AB

  Rönnbärsgatan 4

  598 37 Vimmerby

 • Vimmerby

   

  Huvudkontor

  Sevedegatan 11

  598 37 Vimmerby

 • Linköping

   

  Hertig Karlsgatan 2

  582 21 Linköping

 • Växjö

   

  Videum Science Park

  Framtidsvägen

  351 96 Växjö

 •  

   

   

  Tel: 010 - 480 83 00

  E-post: info@lhab.se