Dokumentation

Höga krav på välgjorda handlingar? Vi vet hur man gör…

Vi upprättar dokumentation för elanläggningar i alla dess skeden, exempelvis förfrågningsunderlag, bygghandling, arbetshandling och relationshandling. Vid byggnation är en välgjord handling grunden för ett lyckat projekt, där såväl budget som tidsram kan hållas. Vi har stor erfarenhet av framställning av handlingar för olika anläggningar, se även avsnittet projektering och våra referensobjekt.

Vi hjälper entreprenörer att framställa relationshandlingar utifrån deras egna underlag, vilket innebär att entreprenören slipper investera i kostsam datorutrustning och kompetensutveckling av den egna personalen för att möta dagens krav på dokumentation. Vi lämnar på begäran fast pris på sådana uppdrag, välkommen med din förfrågan!

Anläggningsinnehavare med egen drift och underhållsorganisation upptäcker allt oftare hur mycket tid det tar att själv hantera anläggningens dokumentation vid ändringar i anläggningen. Vi erbjuder därför möjlighet att teckna ”underhållsavtal – dokumentation” med oss. Tjänsten innebär att vi tar ett helhetsgrepp på din dokumentation utifrån dina förutsättningar. Du skickar ett enkelt handskissat underlag till oss, vi uppdaterar ritningar och centralschemor, gruppförteckningar mm och skickar tillbaka dessa till dig. Du kan som anläggningsinnehavare ägna dig åt driften och vet att du alltid har uppdaterad dokumentation på din anläggning utan att behöva avsätta resurser för det själv. Låter detta intressant? Hör av dig till oss så analyserar vi ditt behov gemensamt!

Tips!

Vill du spara tid och pengar på att ta fram dokumentationsmallar?

Logga in på Elnätet.se så får du tillgång till alla mallar du behöver och kan lätt göra dokumenten företagsanpassade!