Utbildning

Kontinuerlig kompetensutveckling är en nödvändighet för att få säkra elanläggningar

Påståendet är lika sant oavsett om du är anläggningsinnehavare eller installatör. Behovet av utbildning har ökat på senare år, inte minst på grund av att regelverket har uppdaterats med tätare intervall än tidigare.

Vi samarbetar med Elnätet.se som erbjuder kurser i elsäkerhetsfrågor och entreprenadjuridik. Information om aktuella kurser där vi har engagemang som lärare hittar du på www.elnatet.se. Har du frågor angående dessa kurser eller önskemål om ett eget utbildningskoncept, kontakta Elnätet på info@elnatet.se eller ring oss för mer information!

Aktuella utbildningar

Vår samarbetspartner Elnätet erbjuder åter igen platsförlagda utbildningar! Vårens kurser har varit fullbokade men planeringen för hösten pågår. Har du några särskilda önskemål för dig och dina medarbetare? Ring oss så hjälper vi dig!

Läs mer och anmäl dig hos vår samarbetspartner:

Kontakta oss om du behöver rådgivning kring kompetensförsörjning eller kartläggning av era behov. Vi kan också erbjuda konsultation kring kontrollansvar och elsäkerhetsorganisationer såsom delegeringar, instruktioner och elsäkerhetsplanering.