Elrevisionsbesiktning

Anlita oss för elrevisionsbesiktning

Har du fått avisering om revisionsbesiktning från elektriska nämnden eller vill du bara få en översyn av din verksamhets elsäkerhetstekniska status? Om anläggningen är besiktningspliktig enligt dina försäkringsvillkor, gör så här:

  1. Om du har fått en avisering av elektriska nämnden, e-posta den till oss så får vi alla uppgifter vi behöver
  2. Vi kontaktar dig och bekräftar uppdraget
  3. Anläggningen skall registreras i EN:s register, vi löser detta åt dig
  4. När besiktningen skall utföras (normalt inom 2 månader) kontaktar vi dig och kommer överens om de praktiska detaljerna
  5. Vi utför besiktningen och bevakar automatiskt när det är dags att besikta nästa gång, då tar vi kontakt med dig i god tid och planerar in nästa besiktning

Vill du få en frivillig besiktning av dina elinstallationer utförd och därmed uppfylla starkströmsföreskrifternas krav på periodisk tillsyn? Kontakta oss, använd länken högst upp till höger på sidan! Läs mer om elbesiktningar på Brandskyddsföreningens hemsida.