Nybyggnad av Didrikslund 1, Västervik

Kategori: Bostäder

Period: 2017-2018

Här har vi tagit fram ramprogram för nybyggnad av 50 st. hyreslägenheter, fördelat på 3 st. fristående huskroppar.

Kund: Västerviks bostadsbolag AB