Nybyggnad av Kv. Eddan, Linköping

Kategori: Bostäder

Period: 2016-2017

Här har vi tagit fram ramprogram för nybyggnad av lägenheter med tillhörande garage, företagslokaler samt vårdcentral.

Kund: Stångåstaden AB