Ombyggnad av Ryds Herrgård

Kategori: Hotell & Restaurang, Storkök

Period: 2017-2018

Vi håller på att ta fram ett ramprogram för ombyggnation av Ryds Herrgård. Ryds herrgård ägs av Stångåstaden men drivs av Kårservice. Idag är det en kombinerad fest och restauranglokal. Tanken efter ombyggnationen är att det ska bli restaurang med tillhörande festlokal samt studieplatser för Linköpings studenter, externa företag ska även kunna bedriva konferensverksamhet i lokalen. Det ska även finnas kontorsplatser för Kårservis personal. Byggnaden är Q-märkt så det ställs stora krav på att bevara så mycket som möjligt samt försöka återskapa ursprungsutseendet. Den stora nöten för oss att knäcka är att hitta bra schakt och ledningsvägar för våra installationer med tanke på Q-märkningen samt att få till bra studiemiljöer för studenterna.

Kund: Stångåstaden AB