Om- och tillbyggnad av Villastadsskolan, Norrköping

Kategori: Skolor

Period: 2018-2019

Här håller vi på med att ta fram handlingar för om och tillbyggnad av Villastadsskolan. Sammanlagt 3 st. huskroppar med gemensam utemiljö. Byggnaderna är sammanlagt på ca 6 000m2.

Kund: Norrevo