Ombyggnad av Åsaskolan, Oskarshamn

Kategori: Förvaltningsbyggnader

Period: 2017-2017

Här har vi i befintlig byggnad tagit fram handlingar för tillskapande av kontorsplatser samt allmänna utrymmen för socialtjänsten. Innan renoveringen stod lokalerna tomma.

Kund: Oskarshamns kommun