Om- och tillbyggnad av Barketorpsskolan

Kategori: Hotell & Restaurang, Storkök

Period: 2017-2018

Vi tar fram handlingar för om- och tillbyggnad av storköket med tillhörande matsalar och personalutrymmen.