Navestads IP, Norrköping

Kategori: Idrottshallar/idrottsanläggningar

Period: 2017-2017

Tagit fram ramhandlingar för byggnation av en konstgräsplan för fotbollsverksamhet.

Kund: Norrköpings kommun