Nybyggnad av Sandbyhov sporthall, Norrköping

Kategori: Idrottshallar/idrottsanläggningar

Period: 2017-2018

Här arbetar vi med att ta fram ramprogram för nybyggnad av en sporthall med tillhörande fritidsgård. Hallen ska förses med läktare för ca 400 personer.

Kund: Norrevo