Nybyggnad av hälsocentral i Karlskrona

Kategori: Sjuk- och tandvård

Period: 2017-2017

Här har vi tagit fram ramhandlingar för ombyggnation av en hälsocentral.

Kund: Underkonsult till Svefors arkitekter AB

Därefter fick vi även äran att ta fram handlingar åt entreprenören, vilket pågår nu.

Kund: Elfirman Sydost AB