Nybyggnad av Svärtinge-Ryssnäs skola, Norrköping

Kategori: Skolor

Period: 2017-2018

Här håller vi på att ta fram ramprogram för nybyggnad av en F-6 skola. Projektet innehåller även idrottshall, storkök, slöjdsalar, bibliotek samt bildverksamhet.

Kund: Norrevo